Accessibilitat Universal

Un dels objectius primordials de la Lliga d'Afectats Reumatològics és aconseguir l'accessibilitat universal. D'aquest terme se'n desprèn la idea de dissenyar un entorn apte per al màxim nombre de persones en condicions de confort, seguretat i igualtat.

En aquest sentit la Lliga considera imprescindible aconseguir l'accessibilitat universal en:

 1. El camp urbanísitic
  • Ciutats, pobles, medi natural
  • Transports públics
  • Aparcaments reservats
 2. El camp arquitectònic
  • Edificis i serveis públics i edificis privats d'ús públic
  • Edificis privats
 3. El camp de les noves tecnologies

Dins de l'accessibilitat universal la Lliga treballa els següents aspectes:

Oficina Tècnica d’accessibilitat

Casa meva

Guia Accescat