Efecte Mestral

"el simple aleteig d'una papallona pot canviar el món"

La Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona presenta el programa “l’Efecte Mestral”. Fent al·lusió al conegut proverbi xinès “efecte papallona”, teoria que sustenta que un petit moviment pot provocar un efecte considerablement gran. L’Efecte Mestral a partir de petits detalls solidaris intenta ajudar, informar o conscienciar a les persones amb discapacitats, familiars o societat en general. Com a entitat membre de la Federació, els socis de La Lliga també es podran beneficiar d'aquest programa.

Per fer realitat el projecte la Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona ha establert relacions prèvies amb més 60 establiments d’arreu de la demarcació disposades a oferir una atenció especial en forma de detalls i descomptes a tots els membres de les associacions que formen part de MESTRAL-Cocemfe Tarragona.

Tots aquells socis que pertanyen a entitats agrupades dins de MESTRAL-Cocemfe Tarragona podran optar a aquestes ofertes. Però a més, s’obre les portes a totes aquelles persones que vulguin esdevenir socis solidaris i per 10€ a l’any també obtindran el carnet acreditatiu per a poder beneficiar-se dels ajuts oferts pel programa.

Efecte Mestral neix amb la voluntat de ser un suport a les persones que pateixen algun tipus de discapacitat, i ho fa extensiu a tots els membres que formen part de les associacions que engloba la Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona. Amb aquest programa pretenem sumar un esforç més en la integració i facilitar la vida de les persones amb discapacitat.