Inserció laboral

El Treball es defineix com un intercanvi entre dues instàncies: la persona que treballa i el mitjà sociocultural en el qual el treball es duu a terme. Aquesta premissa deixa patent que la inserció laboral de la persona amb discapacitat i/o afectades de malaltia reumàtica suposa a més la inserció social de la mateixa i la seva Normalització.

A través de la inserció laboral es genera una via per aconseguir la independència econòmica i personal, la qual cosa repercutirà també en la millora de la qualitat de vida, l'autonomia personal, en el desenvolupament de la personalitat, el reforç de l'autoestima, l'establiment de noves relacions socials, etc ...

Per complir amb l'objectiu de la Inserció Laboral, la Lliga com a entitat integrant de la Federació Mestral Cocemfe Tarragona, té signat un conveni de col·laboració amb el Servei "Sinergia Laboral" de la mateixa, pel qual s'estableix una relació fluïda dirigida a aquesta integració que es concreta en l’intercanvio de candidats de la Borsa d'ocupació de Mestral, accions d'orientació i assessorament tant a persones en cerca d'ocupació com a empreses, accions formatives, gestió d'ofertes de treball, organització d'activitats conjuntes de sensibilització i conscienciació, col·laboració en organització de jornades i activitats en l’àmbit laboral, etc ...

Sinergia Laboral