Normalització Social

Un dels objectius principals de la Lliga és aconseguir la plena normalització de les persones amb discapacitat en la nostra societat. Per aquest motiu, a més de la nostra tasca directa amb les persones amb discapacitat, també desenvolupem activitats destinades a que aquest col·lectiu guanyi visibilitat i aconseguir, així, una societat més sensibilitzada.

És per aquest motiu que la Lliga d’Afectats Reumatològics té un seguit de programes destinats a aconseguir una conscienciació social que aporti respecte i solidaritat vers el col·lectiu de persones amb discapacitat. Entre els programes que desenvolupem es distingeixen dos àmbits d’actuació:programes que fomenten l’educació, els valors i hàbits saludables, i programes de caire més social, i interactiu, que tenen la finalitat de ser un punt de trobada en comú amb les persones amb diversitat funcional i buscar, conjuntament, estones d’oci i esbarjo.

No Passis de Roda a Roda

No m’ho posis més difícil

Aire Fresc

Efecte Mestral