Objectius de la Lliga

  • L'eliminació de barreres socials i arquitectòniques
  • L'educació poblacional
  • El recolzament a l'autonomia personal
  • La sensibilització de la societat
  • El foment de la investigació sobre les afeccions osteoarticulars.