Sinergia Laboral

Sinèrgia Jurídico Laboral és el servei d'inserció laboral de la Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona amb qui la Lliga col·labora activament i que ofereix les següents prestacions:

  • ... És un  Servei d'INTEGRACIÓ LABORAL,  real i eficient, que té com a objectius cobrir les necessitats no satisfetes pels diferents serveis existents i  donar resposta a les necessitats plantejades per la situació actual del mercat de treball.
  • ...Dota a tots els treballadors d’un servei de consultes jurídic-laboral, per tal que puguin plantejar els seus dubtes i qüestions relatives al món laboral i de la seguretat social.
  • ...Crea un autèntic itinerari laboral que permet la introducció de les persones en el mercat laboral, la seva posterior contractació i oportú seguiment.
  • ...Posa en marxa una borsa de treballadors, constantment actualitzada, que permet donar cobertura a les demandes d’ocupació que es produeixen i que són autogestionades.
  • ... Interactua amb les empreses privades per tal de portar a terme la informació referent a totes les obligacions legals en matèria de treballadors amb discapacitat.        

 

Podeu trobar tota la informació sobre el servei en el següent enllaç