Els edificis d'habitatges hauran d'estar adaptats al 2017

Els edificis d'habitatges existents estan obligats a realitzar ajustos raonables d'accessibilitat abans del 4 de desembre de 2017 per garantir que les persones amb discapacitat puguin fer ús dels elements comuns en les mateixes condicions que els altres veïns. Així ho recull el Reial decret Legislatiu 1/2013 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social.

 

Als propietaris els queden una mica més de dos anys per anar omplint la guardiola i pensar a instal·lar rampes, salvaescales, ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que facilitin l'entrada i sortida de l'immoble.

 

Llegeiu la notícia sencera en el següent enllaç