Història de La Lliga

La Lliga d'Afectats Reumatològics i Discapacitats de les Comarques de Tarragona té unes arrels fortes en el teixit associatiu de les Comarques de Tarragona, basades i sustentades en la fortalesa de les seves campanyes, accions i activitats des de fa molts anys, la participació en actes solidaris, en actes culturals i en la voluntat de fer una societat més confortable per a tots els ciutadans.

Per això és pel que la Lliga ha quallat en el teixit social i les seves activitats compten, any rere any, amb el suport, la solidaritat i la participació no només de les persones que pertanyen al col·lectiu que representa, sinó també amb la ciutadania en general.

La campanya de conscienciació sobre els espais reservats als discapacitats s'ha anat convertint en un programa de continuïtat amb la col·laboració i la complicitat de persones amb discapacitats diverses i amb la col·laboració activa de persones sense discapacitat, a més d'entitats i institucions diverses.

La Lliga va dipositar la seva confiança en la creació del Servei de Suport a l'Autonomia Personal que li va proposar l'antic Departament de Benestar i Família, i que ara desenvolupa directament, sent l'únic servei d'aquestes característiques a la demarcació de Tarragona.

Fruit de l'experiència desenvolupada en el Servei de suport a l'autonomia personal, ha sorgit la necessitat de creació de l'Oficina Tècnica d'Accessibilitat composta per professionals que garanteixen que les solucions de millora de l'accessibilitat siguin totals.

El projecte " No passis de roda a roda " dirigit a la Comunitat educativa que va realitzar el 2005 , s'ha consolidat també com un dels programes més sol·licitats per centres d'Educació Primària i Instituts d'ESO.

Amb la creació del seu espai web i el manteniment i actualització del mateix mitjançant el seu programa Comunicació Online, la Lliga, ha col·laborat en la millora de la qualitat de vida de les persones discapacitades superant barreres psicosocials mitjançant noves formes d'accedir a la informació, la comunicació, la formació, la cultura i l'oci, al món laboral ...

La Lliga ha estat una de les entitats fundadores de la Federació Mestral - COCEMFE Tarragona dins del projecte d'organització autonòmica de la Confederació Estatal de Minusvàlids Físics i Orgànics , amb la presència que, per població, li correspon a les comarques de Tarragona. Una entitat que ha anat creixent amb la incorporació d'associacions plenament consolidades , així com de noves i de les delegacions d'altres que no tenien presència.

Per tot això, la Lliga ha cedit els seus espais i les seves instal·lacions a entitats diverses que  comparteixen ideals, experiències, recursos i il·lusió i servei al col·lectiu de les persones amb discapacitat.