AUTONOMIA A LA LLAR

CASA MEVA

Autonomia personal a la llar

 

El centre de suport a l’autonomia personal té com a objectiu potenciar l’autonomia personal, millorar l’accessibilitat i afavorir la integració social de les persones amb discapacitat.

Fer possible una vida el més autònoma possible a la pròpia llar, mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques i la incorporació dels ajuts tècnics necessaris. El centre dona resposta a les necessitats que presenten les persones amb discapacitat.