La Lliga

La Lliga d’afectats reumatològics i discapacitats és una associació sense afany de lucre, declarada d’UTILITAT PÚBLICA l’any 2014 i inscrita com a ACTIU DE SALUT, que té com a objectiu principal el de col·laborar en millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i/o orgànica de qualsevol origen i amb les seves famílies, així com de les persones amb discapacitat en general.

La Lliga treballa en  tots els àmbits que incideixen en la QUALITAT DE VIDA de les persones amb discapacitat i en l’assoliment de la màxima autonomia personal, familiar, laboral, social i cultural.

Per a tot plegat, lalliga desenvolupa programes dirigits als diversos agents clau implicats: la societat, els professionals sanitaris i socials, la comunitat educativa, els responsables de les polítiques sanitàries i socials, els agents socials (empresaris, sindicats), la cultura i oci inclusius…

· INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ: Promou la sensibilització de la societat a través de la realització de campanyes d’educació poblacional que busquen la conscienciació ciutadana.

· ACCESSIBILITAT UNIVERSAL: Treballa per assolir la plena accessibilitat sense barreres urbanes, arquitectòniques i socials als espais públics i als espais privats d’utilitat pública, així com el respecte pels espais reservats.i fomenta i ajuda a la creació d’espais reservats a persones amb discapacitat. També en l’anàlisi d’accessibilitat i l’elaboració de guies d’accessibilitat, tant per sectors, com poblacions.

· INSERCIÓ LABORAL: Lalliga col.labora activament, en col.laboració amb d’altres entitats, en la inserció laboral de les persones amb discapacitat.

· INVESTIGACIÓ: Participa en la investigació sobre les afeccions que provoquen discapacitat física i/o orgànica, estudis que detecten situacions de discriminació, deficiències i mancances…

· CULTURA/OCI/ESPORT INCLUSIUS: Treballa en programes per a assolir la plena inclusió i accés a la cultura en general i a l’esport en particular.

Sempre amb la mirada posada en el camí per a la PLENA INCLUSIÓ de les persones amb discapacitat en la vida social i comunitària.

Lalliga va ser declarada d’Utilitat Pública el 20 de novembre de 2014.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: