L’ESPORT INTEGRADOR

ADAPTA’T AL ESPORT

Durant 2022,  la Lliga ha continuat promovent l’esport, tant l’esport adaptat com l’esport unificat per a acomplir dos dels seus objectius principals: d’una banda la millora de la qualitat de vida i el foment d’hàbits de vida saludable; i d’altra banda donar visibilitat a les persones amb discapacitat en la societat per afavorir la seva plena inclusió. 

S’ha col·laborat des de l’entitat en diversos esdeveniments de promoció i difusió de l’Esport Adaptat i unificat, realitzades també amb el suport i la col·laboració de la Federació Mestral.

SUPORT A LA PRÀCTICA ESPORTIVA

Durant 2022, la Lliga ha continuat promovent l’esport, tant l’esport adaptat com l’esport unificat per a complir dos dels seus objectius principals: d’una banda, la millora de la qualitat de vida i el foment d’hàbits de vida saludable; i, d’altra banda, donar visibilitat a les persones amb discapacitat en la societat per afavorir la seva plena inclusió.

S’ha col·laborat des de l’entitat en diversos esdeveniments de promoció i difusió de l’Esport Adaptat i unificat, realitzades també amb el suport i la col·laboració de la Federació Mestral.

FOMENT ESPORT ADAPTAT / INTEGRAT

Pràctica esportiva amb activitats de promoció de la práctica esportiva per part de persones amb discapacitat i orientació d’acord a les preferències i interessos del noi, les seves capacitats, la disponibilitat de l’esport concret i, si s’escau, l’orientació i direccionalitat cap a la competició. 

Es va fer palesa la necessitat d’escoles i centres específics d’esports adaptats.