Finalitats i Objectius

Objectius generals

L’objectiu principal de la Lliga és la millora de la qualitat de vida i la NORMALITZACIÓ de les persones afectades per algun tipus de malaltia reumàtica crònica i/o discapacitat física i orgànica:

 • Discapacitat Física i/o Orgànica de qualsevol origen i tipologia 
 • Persones amb mobilitat reduïda 
 • Persones amb malalties cròniques que li provoquen discapacitat.

Objectius específics

 • L’eliminació de barreres socials i arquitectòniques. La sensibilització de la societat, i l’educació poblacional.
 • El recolzament a l’autonomia personal.
 • La plena normalització del col·lectiu i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat mitjançant la consecució de l’objectiu de l’accessibilitat universal sigui en el camp urbanístic, arquitectònic, de noves tecnologies…
 • La realització de campanyes d’informació i difusió generals dirigides a la societat civil, relacionades amb la problemàtica concreta.
 • L’orientació i col·laboració en campanyes d’educació ciutadana encaminades a la prevenció.
 • La realització de projectes que impliquin les institucions, la comunitat científica de la salut i la societat civil.
 • La creació d’una estructura de voluntariat amb tasques d’orientació, informació i suport al malalt i al seu entorn familiar.
 • La col·laboració amb associacions que comparteixin problemàtiques similars
 • Totes les activitats en general, que relacionades amb malalties reumàtiques i d’alteracions de l’aparell locomotor, puguin interessar als seus membres
 • La realització d’estudis poblacionals dels malalts d’aquest tipus a les comarques de Tarragona.
 • El foment de la investigació sobre les afeccions osteoarticulars, i el suport a 
 • la realització d’estudis de recerca sobre el tema. La promoció, el suport i la col·laboració en activitats de caràcter científic que facilitin els intercanvis de coneixements, experiències i actualització d’avançaments en el camp específic. Orientació i col·laboració en cursos  dirigits a professionals de la sanitat i l’assistència social.
 • L’assistència i organització de congressos de la comunitat científica sobre les diverses especialitats implicades en malalties reumàtiques i d’alteracions de l’aparell locomotor.