Casa Meva - Centre de Suport a l'Autonomia Personal

La província de Tarragona té un elevat percentatge de persones amb discapacitat, superada només per la de Barcelona. La discapacitat, sobretot la física, comporta, sovint, problemes de mobilitat i dependència. L'envelliment de la població i les afeccions pròpies de senectud  fa augmentar el col·lectiu de persones amb problemes de mobilitat i dependència.

Per altra banda, la majoria de persones prefereixen viure a casa seva tot el temps que puguin que no pas ser institucionalitzades en residències. Però una gran part dels habitatges no estan adaptats per a persones amb problemes de mobilitat, fet que els obliga a ells i als seus familiars a haver de prendre decisions doloroses perquè no poden tenir una autonomia a la pròpia llar.

El programa CASA MEVA de la Lliga d'Afectats Reumetològics té com a objectiu col.laborar en fer possible una vida el més autònoma possible a la pròpia llar, mitjançant l'eliminació de barreres arquitectòniques i la incorporació dels ajuts tècnics necessaris.

El programa està estructurat en base a

  • Informació sobre ajuts tècnics i sobre subvencions
  • Assessorament sobre adaptacions a la llar o espais comunitaris